© 2019 by eedehoog

W&T010

Wetenschap en technologie spelen een steeds grotere rol in de maatschappij en daarom is het belangrijk dat hier in het basisonderwijs al op wordt ingespeeld. Maar niet voor alle basisschool docenten is dit net zo gemakkelijk gedaan als gezegd.

 

Tijdens mijn afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar waarom niet alle leraren wetenschap en technologie lessen geven, om vervolgens tot verschillende concepten te komen die deze leraren kunnen ondersteunen in het geven van les in wetenschap en technologie. 

Het eindproduct: een platform over wetenschap en technologie voor docenten

De door mij ontwikkelde styleguide voor het eindproduct

Na de oriëntatie fase en de onderzoeksfase waarover meer gelezen kan worden in het ontwerpverslag komen de concept en creëer fase. Tijdens de conceptfase, waarover ook meer kan worden gelezen in het ontwerpverslag, zijn alle inzichten uit de onderzoeksfase verzameld en heb ik verschillende creatieve technieken gebruikt om tot verschillende concepten te komen.

 

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de creëer fase, waarin ik één van deze concepten heb uitgewerkt. Ieder versie is voorgelegd aan de doelgroep, om de verkregen feedback vervolgens toe te passen in het volgend ontwerp.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leraren onder andere lijden aan handelingsverlegenheid. Ook ontdekte ik dat er een plek mist met wat alles wat de leraren nodig hebben om wél les te geven in wetenschap en technologie. Hieruit ontstond het idee van een platform waar alle kennis over wetenschap en technologie tot de beschikking wordt gesteld, deze kennis bestaat uit wat wetenschap en technologie inhoudt tot kant en klare lessen die aan de klas gegeven kunnen worden. Op deze manier krijgen de leraren overzicht en inzicht en een handelingsperspectief geboden om de drempel te verlagen om wél wetenschap en technologie lessen te geven. 

De eerste versie is een basic low-fi digitale schets.

De tweede versie richt zich meer op de vraag wat wetenschap en technologie inhoudt. En heeft de vorm van een terminal/paal op de scholen in de lerarenkamer, waar leraren in hun pauze een les kunnen uitzoeken en printen. 

De tweede versie richt zich ook meer op de functionaliteiten dan de vormgeving. ​

In de derde versie van het product is alle feedback van de eerste en tweede versie verwerkt. Het combineert alle verzamelde informatie die een basisschool docent nodig heeft om te kunnen beginnen met het geven van les in wetenschap en technologie.